Loading...

Steun Ons

De reddingsbrigade drijft op vrijwilligers. Postbezetting, bootbemanning, mensen op het strand, fondsenwerving, opleidingen en preventieve voorlichting: allemaal vrijwilligerswerk. De SDRB is de onafhankelijk fondsenwerver ter ondersteuning van al dit werk.

Vrijwilligers vormen het hart  van de reddingbrigade. Door heel Nederland zijn er 164 reddingbrigades/stations aanwezig met ruim 11000 actieve vrijwiliigers. In 2016 verrichten zij tezamen 7416 hulpacties waarvan 309 daadwerkelijke reddingen(!). Daarnaast is sprake van veel hulpverleningen in algemene zin, zoals EHBO-hulp (met name op plaatsen waar de reguliere hulpverlening niet makkelijk komt) en werden 631 zoekgraakte kinderen bij de ouders teruggebracht. De eerder genoemde vrijwilligers besteden hier zo'n 350.000 manuur aan, los van opleidingen en preventieve activiteiten. Getallen om even bij stil te staan ...

De reddingsbrigades worden landelijk ondersteund door een beperkt team van professionals op het gebied van techniek, inkoop en opleidingen. Samen met de lokale vrijwillgers zorgen zij voor een praktische en verantwoorde dekking van de bewakingsgebieden. De lokale overheid schept hiervoor de kaders en stemt met de reddingsbrigade het prestatie en kwaliteitsniveau van de strandbewaking af. De mate waarin de gemeente bijdraagt en participeert in de strandbewaking kan dus van strand tot strand enorm verschillen.

 

Onze ANBI/financiele verslaglegging van 2012-2016 vindt u hier.

ANBI

Dankzij de ANBI status van de SDRB kunt u als donateur genieten van fiscale voordelen.

Met uw hulp redden we het best...

De SDRB is een onafhankelijke stichting gericht op fondsenwerving voor het werk van de reddingsbrigade.